Порядок Обліку, Видачі, Використання Та Зберігання Ключів Від Грошових Сховищ, Сейфів, Шаф, Приміщень, Що Здаються Під Охорону, Та Приміщень Господарського Призначення Банку

E-mail Печать PDF

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. “Порядок обліку, видачі, використання та зберігання ключів від грошових сховищ, сейфів, шаф, приміщень, що здаються під охорону, та приміщень господарського призначення Банку (далі – Порядок) встановлює єдиний підхід і регламентує процедуру щодо взяття на облік, видачу, використання та зберігання ключів від грошових сховищ, сейфів, шаф та приміщень, що здаються під охорону, а також від основних вхідних дверей, запасних виходів та приміщень господарського призначення Банку (далі – Банк).

1.2. Порядок розроблено у відповідності з вимогами чинного законодавства України та Постанов Правління Національного банку України “Про затвердження Положення про вимоги щодо технічного стану та організації охорони приміщень банків України” від 29 грудня 2007р. № 493 та «Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України» від 2 квітня 2007 р. № 112 і є обов’язковим до виконання працівниками Банку та працівниками охоронних структур, що безпосередньо забезпечують охорону Банку.
 

1.3. Ключі від грошових сховищ, сейфів, шаф та приміщень, що здаються під охорону, а також від основних вхідних дверей, запасних виходів та приміщень господарського призначення  Банку мають бути взяті на облік і видаватися під підпис в книгах обліку ключів працівникам Банку, які призначені відповідальними за відкриття та закриття сховищ і приміщень або за користування конкретними сейфами чи шафами.

1.4. Відповідальність за організацію обліку, видачі та зберігання ключів Банку покладається на Відділ безпеки Банку, а за користування ними – на уповноважених працівників та їх безпосередніх керівників підрозділів Банку.

1.5. Облік та видача виконавцям ключів від приміщень та сейфів, які здаються під охоронну сигналізацію на пости охорони, здійснюється працівником Відділу безпеки, на якого покладається виконання цього обов’язку наказом Голови Правління Банку.

1.6. У цьому Порядку використовуються наступні визначення та скорочення термінів:

Банк –  фінансовий інститут

Охорона – підприємство, яке здійснює охорону Банку на договірних засадах.

Охоронець – працівник Охорони, який безпосередньо здійснює охорону Банку.

АРМ-НБУ – автоматизоване робоче місце АРМ-НБУ-інформаційний з програмними засобами захисту інформації, яке призначене для роботи в інформаційних задачах Національного банку України.

Таємний ключ – згенерований за допомогою апаратури криптографічного захисту інформації НБУ на гнучкому магнітному диску ключ електронного підпису оператора АРМ або операціоніста.

Касовий вузол – комплекс поєднаних між собою приміщень Банку, у яких проводяться операції з готівкового та цінностями.

Серверна – приміщення, в якому розміщені сервери Банку.

Ембоссерне приміщення – приміщення, в якому здійснюється персоналізація платіжних карт на спеціально призначеному для цього обладнанні - ембоссері.

Приміщення ПІН-генерації – приміщення, в якому здійснюється генерація ПІН-кодів перевірочних значень по платіжній карті для нанесення даних на магнітні полосі карт.

 

 

  1. 2. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ КЛЮЧІВ ВІД ГРОШОВИХ СХОВИЩ, СЕЙФІВ, ШАФ ТА ПРИМІЩЕНЬ КАСОВОГО ВУЗЛА

2.1. Усі ключі від грошових сховищ, установлених там сейфів та шаф, а також від сейфів працівників касового вузла передаються за описом Адміністративно-господарським управлінням до Відділу безпеки Банку для обліку під час підписання актів про введення в експлуатацію завершеного будівництва грошових сховищ та касового вузла та установлення там сейфів і металевих шаф. Ключі отримуються згідно «Опису ключів, що передаються для практичного використання Банку» (Додаток 1).

2.2. Усі отримані ключі обліковуються в «Книзі обліку ключів від грошових сховищ, сейфів та шаф» (Додаток 2) відповідальним працівником Відділу безпеки, на якого покладено обов’язок вести облік. Облік ключів ведеться за їх промисловими номерами із зазначенням кількості отриманих примірників.

2.3. Після реєстрації в Книзі обліку усі ключі від основного грошового сховища видаються під підпис в Книзі обліку трьом матеріально відповідальним особам Банку, які згідно наказу Голови Правління мають право відкривати та закривати грошове сховище.

2.4. Ключі від сейфів та шаф, що знаходяться в грошових сховищах та на робочих місцях касових працівників, видаються під підпис у Книзі обліку (Додаток 2) касовим працівникам, які користуються конкретними сейфами та шафами..

2.5. Дублікати ключів передаються на зберігання до Відділу безпеки Банку у мішку, запечатаному сургучними печатками трьох матеріально відповідальних осіб Банку, що відкривають та закривають грошове сховище. В мішку разом з ключами обов’язково залишається опис вкладених ключів. Передача мішка з дублікатами ключів до Відділу безпеки здійснюється по супровідному листу, підписаному трьома матеріально відповідальними особами. Про прийняття дублікатів ключів відповідальний працівник Відділу безпеки здійснює необхідні записи у Книзі обліку (Додаток 2)..

2.6. Мішок з дублікатами ключів від грошового сховища, сейфів та шаф видається Відділом безпеки лише за службовою запискою з письмовою вимогою трьох матеріально відповідальних осіб та їх підписами . У листі вказується працівник Банку, якому довіряється отримати мішок з дублікатами ключів. Письмова вимога про видачу ключів зі зразком підпису працівника Банку, який отримав мішок з дублікатами ключів, та з його розпискою на вимозі зберігається у Відділі безпеки.

2.7.  На період відпустки, а також при звільнені чи переведенні на роботу до іншого підрозділу Банку усі ключі, що закріплені[r1] за  касовими працівниками Банку,  обов’язково здаються до Відділу безпеки на зберігання, про що здійснюється відповідний запис у Книзі обліку ключів.

2.8.  Усі ключі від дверей приміщень касового вузла відповідальна особа Відділу безпеки Банку передає керівнику касового підрозділу.

2.9. Дублікати ключів від дверей приміщень касового вузла передаються на зберігання до Відділу безпеки в опечатаному мішку. Мішок з дублікатами ключів від приміщень касового вузла видається лише керівнику касового підрозділу або особі, що виконує його обов’язки.

2.10. По закінчені робочого дня ключі від вхідних дверей касового вузла касиром, який останнім залишає роботу в касах, здаються співробітнику Охорони в опечатаних тубусах  під підпис у «Контрольному журналі здачі прийняття під охорону касового вузла Банку (Додаток 3).

2.11. При використанні грошових сховищ, сейфів або шаф кількома працівниками, передача ключів між ними здійснюється через відповідального працівника Відділу безпеки з записами у Книзі обліку ключів (Додаток 2).

  1. 3. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ КЛЮЧІВ ВІД ПРИМІЩЕНЬ,

ДЕ РОЗМІЩУЮТЬСЯ АРМ-НБУ ТА СЕРВЕРИ БАНКУ

 

3.1. Працівники Банку, що виконують обов’язки операціоністів та операторів АРМ і користуються при цьому таємними ключами електронного підпису платіжних документів Банку в Системі електронних платежів НБУ, забезпечуються сейфами або секціями в загальній шафі для зберігання таємних ключів та металевою печаткою для їх опечатування.

 

3.2. Ключі від приміщення та сейфів, де розміщуються АРМ-НБУ та сервери Банку, реєструються Відділом безпеки в «Книзі обліку ключів від приміщень, сейфів і шаф» (Додаток 4) під час процедури прийняття  Банком цих приміщень до експлуатації.

3.3. По одному примірнику кожного ключа від приміщення АРМ-НБУ і сейфу надаються адміністратору АРМ-НБУ під підпис в Книзі обліку , а від приміщення, де розміщуються сервери Банку, надаються під підпис в Книзі обліку ключів працівнику Управління інформаційних технологій, якому дозволено вхід до цих приміщень і здавання їх під охоронну  сигналізацію.

3.4. По закінчені робочого дня ключі від вхідних дверей АРМ-НБУ та серверної працівниками Банку здаються на пост Охорони в опечатаних тубусах  під підпис у «Журналі обліку приймання-видавання тубусів з ключами на посту Охорони» (Додаток 5).

3.5. На період відпустки, а також при звільнені чи переведенні на роботу до іншого підрозділу Банку усі ключі, що обліковуються за адміністратором АРМ-НБУ або уповноваженим працівником Управління інформаційних технологій, якому дозволено вхід до приміщень серверної і здавання їх під охоронну  сигналізацію, здаються до Відділу безпеки, про що здійснюється відповідний запис у Книзі обліку ключів (Додаток 4).

3.6. При змінній роботі працівників Управлінням інформаційних технологій організується ведення Книги обліку передачі за змінами ключів від приміщень, де розміщені сервери Банку.

3.7. При змінній роботі адміністраторів АРМ-НБУ передача ключів за змінами  здійснюється одночасно з передачею апаратури криптозахисту інформації НБУ та сейфу, де вона зберігається. Передавання фіксується у  «Журналі приймання-передавання засобів захисту інформації Національного банку України адміністратора АРМ-СЕП/АРМ-НБУ», форма і порядок ведення якого передбачені Постановою Правління НБУ «Про затвердження Правил організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України» від 2 квітня 2007 р. № 112.

 

  1. 4. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ КЛЮЧІВ ВІД СЕЙФІВ ПРАЦІВНИКІВ БАНКУ, ДЕ ЗБЕРІГАЮТЬСЯ ТАЄМНІ КЛЮЧІ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДПИСІВ БАНКІВСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

 

4.1. Працівники Банку, що виконують обов’язки операціоністів та операторів АРМ і користуються при цьому таємними ключами електронного підпису платіжних документів Банку в Системі електронних платежів НБУ, забезпечуються сейфами для зберігання таємних ключів та металевою печаткою для їх опечатування..

4.2.  Ключі від усіх сейфів реєструються Відділом безпеки в Книзі обліку (Додаток 4)  після їх придбання Адміністративно-господарським управлінням.

4.3. Один примірник кожного ключа від сейфу надається працівнику Банку під підпис у Книзі обліку, а дублікати ключів зберігаються у Відділі безпеки в опечатаних працівниками Банку конвертах і видаються у тимчасове користування працівнику у разі втрати ним основного ключа або залишенні ключа вдома.

4.4. При втраті ключа Відділом безпеки здійснюється службова перевірка і вживаються негайні заходи щодо заміни замка або надання працівнику іншого сейфу.

 

  1. 5. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ КЛЮЧІВ ВІД ПРИМІЩЕНЬ  ЕМБОССЕРНОЇ ТА  ПІН-ГЕНЕРАЦІЇ

 

5.1. Ключі від приміщень та сейфів ембосерної та ПИН-генерації реєструються Відділом безпеки в Книзі обліку (Додаток 4) під час процедури прийняття  Банком цих приміщень до експлуатації.

5.2. По одному примірнику кожного ключа від приміщень ембоссерної і ПІН-генерації платіжних карт та сейфів і шаф, що там знаходяться, надаються під підпис в Книзі обліку (Додаток 4) відповідальним працівникам Управління платіжних карт, яким дозволено здавання їх під охоронну  сигналізацію на пост Охорони.

5.3. По закінчені робочого дня ключі від вхідних дверей до приміщень ембоссерної і ПІН-генерації здаються відповідальними працівниками Управління платіжних карт на пост Охорони в опечатаних тубусах  під підпис у «Журналі обліку приймання-видавання тубусів з ключами на посту Охорони» (Додаток 5).

5.4. На період відпустки, а також при звільнені або переведенні  на роботу до іншого підрозділу Банку усі ключі, що обліковуються за відповідальними працівниками Управління платіжних карт,  повертаються до Відділу безпеки, про що здійснюється відповідний запис у Книзі обліку  (Додаток 4).

5.5. На час відсутності відповідальних працівників ключ від приміщень ембоссерної та ПIН-генерації видається працівнику, призначеному Наказом по Банку на заміну, про що  здійснюється відповідний запис у Книзі обліку (Додаток 4).

 

  1. 6. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВИДАЧІ КЛЮЧІВ ВІД ВХІДНИХ ДВЕРЕЙ ОФІСУ БАНКУ, ЗАПАСНИХ ВИХОДІВ ТА ПРИМІЩЕНЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

6.1. Ключі від вхідних дверей офісу Банку, запасних виходів та приміщень господарського призначення в одному примірнику зберігаються в шафі, що зачиняється в кімнаті охорони Банку, і видаються охоронцем працівникам Банку, які мають відношення до конкретних приміщень, під підпис у спеціально заведенім для цього Відділом безпеки «Журналі обліку приймання-видавання ключів на посту Охорони» (Додаток 6). Усі інші примірники ключів зберігаються  у сейфі працівника Відділу безпеки, що відповідає за організацію охорони Банку.

6.2. Ключі від приміщень, де розміщується технологічне обладнання систем забезпечення життєдіяльності Банку (газова котельня, електрощитова) надаються під підпис в названому вище Журналі (Додаток 6) лише працівникам Банку, погодженим Відділом безпеки по службовій записці Адміністративно-господарського управління, а також представникам Орендодавця, список яких погоджується з керівництвом Банку.

 

  1. 7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. При втраті ключа працівник Банку зобов’язаний  доповісти про цей випадок Відділу безпеки Банку та приймати усі необхідні заходи щодо розшуку ключа.

7.2. Відділ безпеки здійснює службову перевірку за фактом втрати ключа для вияснення обставин його втрати та надає допомогу з розшуку втраченого ключа. Результати службової перевірки доповідаються керівництву Банку. При неможливості знайти ключ або при підозрі, що його можуть використати для нанесення шкоди Банку, Відділ безпеки вносить пропозицію щодо заміни замка або сейфа чи шафи.

7.3. Про втрату ключів від грошових сховищ або приміщення і сейфу АРМ-НБУ, сейфів операторів АРМ та операціоністів, де зберігаються засоби захисту інформації НБУ, керівництво Банку  доповідає Національному банку України.

Додаток 1

ОПИС

ключів, що передаються для практичного використання Банку,

______________________________________________________

(найменування підприємства-підрядчика або постачальника)

№№

з/п

Найменування або призначення ключа

Марка, індивідуальна ознака

Кількість примірників

Підрозділ, де встановлено замок в грошове сховище, сейф, шафа, двері

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключі згідно Опису здав:            ___________________    __________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

Ключі згідно Опису прийняв:   ___________________    __________________

(підпис)                  (прізвище, ініціали)

«___» ___________ 20__ р.

Додаток 2

Книга обліку ключів від грошових сховищ, сейфів та шаф

Банку

№№

з/п

Найменування та призначення ключа

Номер або ознака ключа та кількість

Організація, що надала ключі, номер та дата документу

1

2

3

4

Прізвище та ініціали працівника, який отримав ключі

Дата отримання

Підпис

Дата повернення

Підпис

відповідального працівника Відділу безпеки

5

6

7

8

9

Додаток 3

Контрольний журнал

здачі-прийняття під охорону касового вузла Банку

та тубусу з ключами

Дата

Час

Здав

(прізвище,ініціали)

печатки

Прийняв

(прізвище,ініціали)

Підпис

1

2

3

4

5

6

Дата

Час

Здав

(прізвище,ініціали)

печатки

Прийняв

(прізвище,ініціали)

Підпис

7

8

9

10

11

12

Додаток 4

Книга обліку ключів від приміщень, сейфів та шаф

Банку

№№

з/п

Найменування та призначення ключа

Номер або ознака ключа та кількість

Організація, що надала ключі, номер та дата документу

1

2

3

4

Прізвище та ініціали працівника, який отримав ключі

Дата отримання

Підпис

Дата повернення

Підпис

відповідального працівника Відділу безпеки

5

6

7

8

9

Додаток 5

Журнал обліку приймання-видавання тубусів з ключами

на посту Охорони

№№

з/п

Дата

Час

Здав

(прізвище, ініціали)

Номер

печатки

Прийняв

(прізвище,

Ініціали)

Підпис

1

2

3

4

5

6

7

Дата

Час

Здав

(прізвище,

Ініціали)

Номер

печатки

Прийняв

(прізвище,

Ініціали)

Підпис

8

9

10

11

12

13

Додаток 6

Журнал обліку приймання-видавання ключів

на посту Охорони

№№

з/п

Найменування приміщення або призначення ключа

Дата

видавання

Час

Кому видано

(прізвище, ініціали)

1

2

3

4

5

Підпис

Дата

повернення

Час

Хто прийняв

(прізвище, ініціали)

Підпис

6

7

8

9

10


[r1]


 

Вход в Razmut

Забыли логин?
Нет учетной записи? Зарегистрироваться

Резюме от Razmut

Сергей Сергеев
Title: Охранник
Category: Охрана, служба безопасности
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $$ - Договорная - $$
Experience: 20
Available: Yes
Gender: Male
Сергей Сергеев
Title: Менеджер продаж, отдел сбыта промышленного оборудования
Category: Торговля, снабжение, продажи
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $$ - Договорная - $$
Experience: 30
Available: Yes
Gender: Male
Фериде Казанфарова
Title: Врач
Category: Медицинские работники
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $800 - $900
Experience:
Available: Yes
Gender: Female
Наталья Поданева
Title: мастер-технолог
Category: Инженеры, технологи, конструкторы, энергетики
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $50 - $100
Experience: 2
Available: Yes
Gender: Female
Евгений Колб
Title: Техник-Землеустроитель
Category: Строительство, архитектура, недвижимость
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $100 - $200
Experience:
Available: Yes
Gender: Male
Ирина Ефимова
Title: Редактор
Category: Культура, искусство и шоу-бизнес
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $800 - $900
Experience: 9 лет
Available: No
Gender: Female
Фарида Дашдамирова
Title: Кредитный специалист
Category: IT, компьютеры, програмное обеспечение
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $500 - $600
Experience:
Available: No
Gender: Female
Наталья Рыбачок
Title: Менеджер по продажам
Category: Торговля, снабжение, продажи
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $$ - Договорная - $$
Experience:
Available: No
Gender: Female
Илья Багнюк
Title: Менеджер по продажам\супервайзер\начальник отдела продаж
Category: Другое
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $600 - $700
Experience: 10
Available: No
Gender: Male
Роман Акулевич
Title: оператор по добыче нефти и газа
Category: Рабочие, мастера
Type: Полный рабочий день
Salary Range: $500 - $600
Experience: 15 лет
Available: Yes
Gender: Male

".Работа в Москве." ".Работа в Киеве." ."Поиск вакансий." ".Поиск резюме." ".Подбор персонала." ".Описание обязанностей, должностных инструкций по вакансиям." ".Шаблон (макет) резюме." ".Выложить резюме." ".Разместить вакансию." ".Работа в Украине." ".Работа в СНГ." ".Работа в России." ".Работа в Белоруссии." ".Работа в других странах." ".Работа в Москве." ".Работа в Киеве." ".Работа в Санкт-ПетерБурге." ".Авиаразмут." ".Повышение квалификации по ведущим вакансиям." ".Размутить / снять девушку."
Карта сайта
© Размут.рф 2009–2019 ".Razmut." Contact tel. operator lifecell
По всем вопросам, пишите на электронную почту: po4ta(собака)razmut.ru - С уважением Администрация проекта «Размут»
При перепубликации материалов, активная ссылка на www.razmut.ru обязательна.
доступность работы на размуте razmut